Feeds:
ჩანაწერები
კომენტარები

Posts Tagged ‘პედიატრიული’

ყველა კლინიკას არ ძალუძს ხარისხიანი ბავშვთა სტომატოლოგიური მომსახურების გაწევა. ექიმთან თქვენი შვილის პირველ ვიზიტზეა დამოკიდებული მისი შემდგომი ურთიერთობა სტომატოლოგთან, რამდენად სამწუხაროც არ უნდა იყოს ეს გამოცდილება ძირითადად უარყოფითია.

სტომატოლოგიურ კაბინეტში ვიზიტისას ეყრება საფუძველი ექიმისა და პატარა პაცენტის ურთიერთობებს, თუ როგორ აღძრავს ბავშვში დადებით ემოციებს აუცილებელი პროცედურების მიმართ. ამისათვის მყარდება ფსიქოლოგიური დადებითი კონტაქტი, რომლის დროსაც გასათვალისწინებელია რიგი ფაქტორებისა, რომლებიც განსაზღვრავს ექიმის შემდგომი მოქმედებების მოდელს.

პირველ რიგში ეს ბაშვის ასაკია, ყოველ ასაკობრივ პერიოდში ბავშვი სამყაროს აღიქვამს თავისებურად. ყველაზე საპასუხისმგებლო და ამავდროულად რთულია 2-5 წლამდე ასაკის ბავშვების დახმარება. ეს ასაკობრივი ჯგუფი როგორც წესი პირველადაა სტომატოლოგთან და ყველაზე ნაკლებ კონტაქტურები არიან. მათ ჯერ არ ძალუძთ ზუსტად გადმოსცენ მიღებული უარყოფითი ემოციები. ბავშვების მოულოდნელი ქცევებიდან გამომდინარე ექიმს უნდა ჰქონდეს დიდი გამოცდილება, როგორც სტომატოლოგს ასევე ბავშვთა ფსიქოლოგს.

შემდგომი ასაკობრივი ჯგუფი 5-11 წლამდეა, ამ პერიოდში ბავშვს უკვე უჩნდება ლოგიკური აზროვნება, რაც ამარტივებს ექიმის მუშაობას. უფრო თავშეკავებული მოქცევა, ნდობა და ახალ გარემოში სწრაფი ადაპტაციის უნარი აქრობს სტომატოლოგიური კაბინეტის მიმართ დისკომფორტის შეგრძნებას.

11-14 წლამდე მოზარდის პერიოდი ავლენს უკვე საკმაოდ მაღალ ინტელექტის დონეს. ექიმისა და ბავშვის ურთიერთობა გადადის ურთიერთ თანამშრომლობის და გაგების ფაზაში.

პედიატრიულ სტომატოლოგიაში მუშაობისას გასათვალისწინებელია, რომ ბავშვები ექიმთან ურთიერთობის მიხედვით იყოფიან სამ ჯფუფად. პირველი – ბავშვები, რომლებიც მარტივად შედიან კონტაქტში და სრულყოფილად ასრულებენ ექიმის ინსტრუქციებს, მეორე – ბავშვები, რომლებსაც შესაძლოა დააძალო ან დაიყოლიო ექიმთან კონტაქტზე, მესამე – ბავშვები, რომლებიც კატეგორიულად უარს აცხადებენ ექიმთან კონტაქტზე. აქედან გამომდინარე ექიმ-სტომატოლოგს შესაძლოა დაჭირდეს ან არ დაჭირდეს მშობლის დახმარება.

მშობლის როლი ექიმთან კონტაქტის დამყარებაზე, ძალზედ მნიშვნელოვანია. მშობლის ყოფნა ბავშვის თხოვნის შემთხვევაში აუცილებელია, წინააღმდეგ შემთხვევაში პირდაპირ აისახება პატარა პაციენტის ქცევაზე და შესაძლოა ფსიქოლოგიური ტრავმაც მიაყენოს მას.

ბავშვებში სტომატოლოგიური მანიპულაციების კარგად შესასრულებლად აუცილებელია რიგი წესების დაცვა:

–         ბავშვის მიმართ კარგად და კეთილგანწყობით იყოს ექიმი.

–         გაითვალისწინოს ასაკი.

–         გაითვალისწინოს ინტელექტუალური განვითარება

–         მოქცევის ტემპერამენტი და სახე.

–         მშობლების დამოკიდებულება.

ჩვენს კლინიკაში ფუნქციონირებს ბავშვების გასართობი ოთახი, მხიარულად მორთულ სტომატოლოგიურ კაბინეტში მონიტორზე ბავშვის სურვილით ირთვება ანიმაციური ფილმები. ჩვენთან ყველა პირობაა შექმნილი რათა თქვენმა პატარამ კარგად იგრძნოს თავი და მიიღოს დადებითი ემოციები.

Read Full Post »