Feeds:
ჩანაწერები
კომენტარები

Archive for the ‘სხვადასხვა’ Category

ბევრ პაციენტს  ორთოდონტიული მკურნალობის შეთავაზებისას უჩნდება კითხვა: „ეხლა ამ რკინებით როგორ უნდა ვიარო?“

განსაკუთრებით ეს საკითხი მანდილოსნებს აწუხებთ, მათთვის ღიმილი – მამაკაცების გულის დაბყრობის ერთ-ერთი უძლიერესი ინსტრუმენტია. ამიტომ 1,5-2 წლით „რკინების“ ტარება სიკვდილის ტოლფასია.

მინდა დაგამშვიდოთ – სტომატოლოგია ვითარდება და თან დიდი ტემპებით.

მინდა გაგაცნოთ საკმაოდ საინტერესო და თანამედროვე ორთოდონტიული მკურნალობის მეთოდი. ბრეკეტ-სისტემა, რომელიც საერთოდ არ ჩანს.

იგი ძალზედ საინტერესოა იმ თვალსაზრისით, რომ ასახავს მედიცინაში თანამედროვე სტომატოლოგიის ტენდენციას, კონკრეტულად კი მკურნალობიდან ადამიანის ფაქტორის გამორიცხვას, მის ინდივიდუალურობას. თქვენ ექიმთან, ხომ შედეგისთვის მიდიხართ, ასე არ არის?

თუ როგორ ხდება ეს ყველაფერი პრაქტიკულად ეხლავე აგიხსნით.

საიდუმლო არაა, რომ მედიცინაში და ცხოვრებაშიც შეცდომების უმრავლესობა მოდის ე.წ. ადამიანურ ფაქტორზე. სადაც არ უნდა ნახოთ – ყოველთვის ცდება ადამიანი.

ამიტომ თანამედროვე ცხოვრების ტენდენცია მდგომარეობს – ავტომატიზაციასა და სტანდარტიზაციაში.  არა მარტო იქ სადაც სამუშო მარტივია და რუტინული, არამედ საპასუხისმგებლოც.

ამან მედიცინამდეც მოაღწია, როდესაც მკურნალობის დაგეგმვისა და ჩატარებისათვის საჭირო ხდება უამრავი ნიუანსისა და ფაქტორის გათვალისწინება. მითუმეტეს იმ პაციენტებისათვის, რომელთაც ექიმს არა მისი კრეატიულობისა და ხელოვნებისათვის მიაკითხეს, არამედ კონკრეტული შედეგის მისაღებად.

საქმისადმი ასეთი მიდგომა აისახება ლინგვალურ ბრეკეტებში. ეს გახლავთ ინდივიდუალურად დამზადებული ლინგვალური (ენისკენა) ბრეკეტები ინდივიდუალური რკალებით. მნიშვნელოვანია ის ფაქტი, რომ მკურნალობის დაგეგმარებას და პროგნოზირებას, აგრეთვე ბრეკეტ-სისტემის და რკალების პარამეტრების გამოთვლას აწარმოებენ სპეციალური კომპიუტერული პროგრამები.

შედეგად პაციენტი იღებს ზუსტად იმ რეზულტატს, რომელსაც ელოდა, ხოლო მკურნალობის პროცესში ორთოდონტიული შეცდომების ალბათობა, პრაქტიკულად გამორიცხულია.

ორთოდონტი ყველა საჭირო გამოკვლევის შემდეგ, იღებს კბილების ანაბეჭდს და აგზავნის გერმანიაში სპეციალურ ლაბორატორიაში. ანაბეჭდებთან ერთად იგზავნება სპეციალური ფორმა, სადაც აღწერილია თანკბილვის მდგომარეობა და სხვა საჭირო ინფორმაცია. გერმანელი ტექნიკოსები მიღებული ანაბეჭდებით ასხამენ მოდელებს. შემდგომ ანაბეჭდები სეგმენტურად იჭრება, ხოლო კბილები დგება საჭირო მიმართულებით. ეს ე.წ. Setup-მოდელებია. ისინი ასახავენ თანკბილვის მდგომარეობას მკურნალობის შემდეგ.

არსებობს უფრო განვითარებული მეთოდი, Setup-მოდელების დამზადების გარეშეც. ამ შემთხვევაში ხდება პაციენტის ანაბეჭდების სკანირება, ხოლო კბილების გადაადგილება და მკურნალობის პროგნოზირება ხდება სპეციუალურ პროგრამაში.

შემდგომი ეტაპი – ხდება Setup-მოდელების და ანაბეჭდების სკანირება. ამის მიხედვით კომპიუტერი ითვლის ბრეკეტების და რკალების პარამეტრებს.

აღნიშნული გამოთვლებით სპეციალური აპარატი ამზადებს ინდივიდუალურ ბრეკეტებს. ეს კი ნიშნავს, რომ თითოეულ კბილს შეესაბამება თავისი ორიგინალური ბრეკეტი, რაც მკურნალობას მატებს შედეგიანობას და კომფორტულობას.

დამზადებული ბრეკეტები ფიქსირდება სპეციალურ კაპაში, მკაცრად განსაზღვრული თანმიმდევრობით.  კომპლექტდება რკალებით, საჭირო დოკუმენტაციით და იგზავნება მკურნალ-ექიმთან.

ამანათი შეიცავს სადიაგნოსტიკო და Setup-მოდელებს, კაპებში მოთავსებულ ინდივიდუალურ ბრეკეტებს, მთელი მკურნალობის პერიოდით განსაზღვრულ რკალების კომპლექტს. მკურნალობის გეგმასთან დაკავშირებულ საჭირო დოკუმენტაციას.

შეგვიძლია დავიწყოთ მკურნალობა.

ბრეკეტების ფიქსაციის წინ ყველა პაციენტს ესაჭიროება პირის ღრუს სანაცია, პროფესიონალური წმენდა და ინდივიდუალური ჰიგიენის უნარ-ჩვევების შესწავლა.

პირველ რიგში ექიმი ხსნის რბილ ნადებს. შემდგომ ენისკენა ზედაპირზე მჟავური გრავირებისათვის თავსდება სპეციალური გელი. მიზანი – მინანქარზე ხაოიანი ზედაპირს შექმნა ადგეზივის უკეთესი ფიქსაციისათვის. გელს სპეციალურად აქვს ასეთი შეფერილობა რათა მოხდეს მისი არსებობის კონტროლი. 30-40 წამში ხდება მისი ჩამორეცხვა კბილებიდან, ხოლო შექმნილ ხაოიან ზედაპირზე თავსდება ადგეზივი (ბონდი). იგი საჭიროა მინანქარზე ბრეკეტების საფიქსაციო მასალის უკეთესი მიმაგრებისათვის. სანამ ასისტენტი ანათებს ადგეზივს ექიმი ბრეკეტების შიდა ზედაპირზე ათავსებს სპეციალურ საფიქსაციო მასას. ფიქსაციისათვის გამოიყენება სპეციალური ორკომპონენტიანი, ორმაგი (ქიმიური და სხივური) გამყარებადი მასალა. ვინაიდან ბრეკეტები კაპაშია, მათი პოზიცირება არ ხდება. ექიმი უბრალოდ ათავსებს კაპას კბილებზე, შემდგომ კი ანათებს მათ. შედეგად ბრეკეტები ეწებება კბილებს საჭირო ადგილებზე. ექიმს ისღა დარჩენია, რომ მოხსნას კაპა და დაამაგროს რკალი.

აი მკურნალობაც დაიწყო!

მუშაობის პრინციპი იგივეა, რაც ვესტიბულარული სახის ბრეკეტებისას. რკალი დამზადებულის ფორმის მახსოვრობის მქონე მასალისაგან, გააჩნია გარკვეული მოხრა და სიმყარე. ბრეკეტებზე ფიქსირებული რკალი თანდათან უბრუნდება თავდაპირველ ფორმას (როგორც ზამბარა), ეს ზეწოლა გადაეცემა ბრეკეტებს. შედეგად გადაადგილდება კბილები.

უნდა აღინიშნოს, რომ ორთოდონტიაში ძალზედ მნიშვნელოვან, როლს ასრულებს ბრეკეტების პოზიცირება და რკალების თვისებები. უფრო მარტივად, რომ ვთქვათ, თუკი ბრეკეტი დამაგრდა შეცდომით, შეიძლება მივიღოთ სერიოზული გართულება, კბილის დაკარგვაც კი.

ინდივიდუალური ბრეკეტების სისტემით, არასწორი პოზიცირება გამორიცხულია, რადგან თითოეული ბრეკეტი დამზადებულია კონკრეტული სიტუაციისა და კონკრეტული კბილისათვის. უკვე დაფიქსირებულია კაპაში და კბილზე მოთავსებისას იკავებს მისთვის განსაზღვრულ ადგილს. ამიტომ აღნიშნული მკურნალობის მეთოდს გააჩნია წინასწარგანსაზღვრა და არ გვჭირდება მარჩიელობა თუ როგორ შედეგს მივიღებთ მომავალში.

კიდევ ერთი პლიუსი – საშუალება გვაქვს ბრეკეტები გავხადოთ ძალზედ კომპაქტურები, რადგან რკალებიც მზადდება ინდივიდუალურად.

ყველაზე თვალსაჩინო პლიუსი კი გახლავთ ღიმილისას მისი სრული არახილვადობა. მათთვის ვისაც აწუხებს ვესტიბულარული  ბრეკეტები ეს ძალზედ მნიშვნელოვანია.

Read Full Post »

მინდა კიდევ ერთხელ და უფრო დაწვრილებით შევჩერდეთ კბილების გათეთრებაზე.

რა არის კბილების გათეთრება?

კბილების გათეთრება – სტომატოლოგიური პროცედურები, რომლებიც მიმართულია პაციენტის კბილების ფერის აღქმის შესაცვლელად.

ქიმიური გათეთრება – სტომატოლოგიური პროცედურა, რომლის დროსაც პაციენტის კბილებზე თავსდება ან წყალბადის ზეჟანგი, ან კარბამიდის პეროქსიდი სხვადასხვა კონცენტრაციით (დამოკიდებულია მათეთრებელ სისტემაზე, გათეთრების პროგრამაზე, სტომატოლოგის რეკომენდაციებზე, პაციენტის პერსონალურ მგრძნობელობაზე, ტეტრაციკლინის ლაქების არსებობა არ არსებობაზე, ფლუოროზზე და ა.შ.), ხოლო შემდგომ ხდება მოქმედი ნივთიერების აქტივაცია, რათა ამ უკანასკნელმა გამოყოს თავისუფალი ჟანგბადის რადიკალები, მინანქარ-დენტინის საზღვარზე ნახშირბადის გისოსების ჩასანაცვლებლად.

დროთა განმავლობაში ადამიანის კბილებში დენტინი არ იცვლის ფერს, მაგრამ ნახშირბადის გისოსების რაოდენობა მინანქარ-დენტინის საზღვარზე იზრდება ისეთი რთული ქიმიური პიგმენტების მქონე შენაერთებებისაგან როგორიცაა: წითელი ღვინო, შავი ყავა, ნიკოტინის ფისები და ა.შ. შედეგად შუქის შეღწევადობა კლებულობს, ნაკლები სინათლე აირეკლება თეთრი დენტინიდან, შედეგად ვიზუალურად აღიქმება „ყვითელი კბილები“.

კბილების გათეთრების პროცესში მინანქარ-დენტინის საზღვარზე ხდება ნახშირბადის გისოსების ჩანაცვლება ჟანგბადის რადიკალებით (OO), რადაც გათეთრების პროცედურის ჩატარებისას იშლება წყალბადის ზეჟანგი ან კარბამიდის პეროქსიდი. შედეგად ჟანგბადის თავისუფალი რადიკალებით გაჯერებული მინანქარ-დენტინის საზღვარის სინათლის გამტარიანობა იზრდება და ვიღებთ უფრო „თეთრ კბილებს“.


სხვათაშორის: ხშირად ერთმანეთში ერევათ კბილების პროფესიონალური წმენდა ულტრაბგერითი სკალერით, ან AirFlow აპარატით, როდესაც ხდება მინანქრის ზედა ფენიდან ნადების მოცილება და გათეთრება. ეს ორი სრულიად განსხვავებული პროცედურებია: მინანქარიდან ზემოხსენებული მეთოდებით ნადების მოშორება ცალკე არსებული ძალზედ საჭირო პირის ღრუს ჰიგიენის პროცედურაა, გათეთრებასთან მას არანაირი კავშირი არააქვს.

მაშასადამე კბილების გათეთრება – მინანქარი-დენტინის საზღვარზე სინათლის არეკვლის თვისებების შეცვლის მიზნით ჩატარებული პროცესია, რათა მივიღოთ სინათლის არეკვლის მაქსიმალური კოეფიციენტი, შედეგად კი „თეთრი კბილების“ ვიზუალური აღქმა.

რატომ უნდა გავითეთროთ კბილები?

უხსოვარი დროიდან ადამიანი ცდილობდა ყოფილიყო ახალგაზრდა და ლამაზი. აღნიშნული ფსიქოლოგიური ფენომენი მარტივი ასახსნელია: ახალგაზრდობაში ადამიანი ძლიერია, მიმზიდველი და სასურველი ობიექტია საკომუნიკაციოდ. მთელი კოსმეტოლოგიის და ესთეტიკური სტომატოლოგიის არსიც მდომარეობს იმაში, რომ შექმნან ახალგაზრდა, წარმატებული და მიმზიდველი ადამიანი. ამასთან რაც უფრო მაღალია ინდივიდის სოციალური სტატუსი, მით უფრო მნიშვნელოვანია მისთვის ეს სახე, გარეგნობა.

წარსულში, დადებითი იერსახის შესაქმნელად ღარიბი ქალბატონებიც კი სარგებლობდნენ ბუნებრივი კოსმეტიკური საშუალებებით. თუმცა წინა საუკუნეების მხოლოდ წარჩინებულ და შეძლებულ მამაკაცებს ჰქონდათ საშუალება შეექმნათ სასურველი იერი. ჩვენს დროში ორივე სქესს თანაბრად შეუძლია გაიუმჯობესოს იერსახე, მაგალითად გაიკეთოს კბილების გათეთრება, რითიც შესაშურ თეთრ ღიმილს – ახალგაზრდობის, სილამაზის, წარმატების სიმბოლოს დაეუფლება.

სოციალურ-ფსიქოლოგიური კვლევების თანახმად, „ბრწყინავი“ ღიმილის ე.წ. „ჰოლივუდის ღიმილის“ მქონე ადამიანი თანამოსაუბრეების მიერ აღიქმება, როგორც უფრო ჯანმრთელი და ძლიერი, კეთილი და წარმატებული და ა.შ. (სოციალური პერპენციის სინდრომი). ასეთ ადამიანთან უფრო ადვილად მიდიან კონტაქტზე, ეცნობიან, სიამოვნებით იღებენ სამსახურში. არ უნდა დაგვავიწყდეს ისეთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, როგორიცაა ადამიანის „თვითშეფასება“ – ადამიანი, რომელიც გამოდის სახლიდან იმ აზრით, რომ გამოიყურება „მილიონ დოლარად“ უფრო მარტივად ურთიერთობს, აღწევს დასახულ მიზნებს და კმაყოფილია საკუთარი თავით, ვიდრე ის ვინც არა დარწმუნებული საკუთარ გარეგნობაში, არაა თავდაჯერებული.

მაშასადამე, კბილების გათეთრება – ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ნაბიჯია წარმატებისაკენ, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით. თეთრი კბილები, რომლებიც თვალისმომჭრელია თქვენი ღიმილისას – თავდაჯერებულობის საფუძველია. კბილების გათეთრებით თქვენ კინოს ცნობილი მსახიობი ვერ გახდებით, მაგრამ სხვების თვალში გახდებით მიმზიდველი, თავდაჯერებული, შესაბამისად უფრო მიმზიდველი და თავისუფალი.

 საშიშია კბილების გათეთრება? მავნე ხომ არ არის?

„ჰოლივუდის ღიმილის“ და თეთრი კბილების მსურველებს ხშირად შემდეგი კითხვა ებადებათ: „კარგი ვთქვათ გავითეთრე კბილები, მერე? ეს მავნეა? რა მოუვა ჩემი კბილების მინანქარს მაგალითად 1, 5, ან 15 წელიწადში? ხომ არ დამიზიანდება?

აღნიშნულ შიშს ადამიანების ცუდი ინფორმატიულობა უდევს საფუძვლად (არამარტო პაციენტების არამედ ექიმებისაც). კბილების გათეთრების პროცესზე და ქიმიური გათეთრების მექანიზმებზე არსებული შიშები, თითქოსდა მინანქარი იბზარება, სკდება. ხშირად მას თეთრეულის ქლორშემცველი ნივთიერებებით გათეთრებასაც ადარებან .

სინამდვილეში კბილების გათეთრებას არანაირი ზიანი არ მოაქვს კბილებისათვის: არც მინანქრისათვის, არც დენტინისათვის და არც ფესვებისათვის. ქიმიური გათეთრების პროცესში ხდება მხოლოდ მინანქარ-დენტინის საზღვარზე არსებული ნახშირბადის გისოსების ჩანაცვლება ჟანგბადის რადიკალებით (OO), რადაც გათეთრების პროცედურის ჩატარებისას იშლება წყალბადის ზეჟანგი ან კარბამიდის პეროქსიდი. შედეგად ჟანგბადის თავისუფალი რადიკალებით გაჯერებული მინანქარ-დენტინის საზღვარის სინათლის გამტარიანობა იზრდება და ვიღებთ უფრო „თეთრ კბილებს“.

კბილების გათეთრება მტკივნეულია?

ქიმიური გათეთრება დაკავშირებულია ისეთ უსიამოვნო მოვლენასთან, როგორიცაა კბილების მომატებული მგრძნობელობა, ვლინდება, როგორც სუბიექტური შეგრძნება კბილების გაელვების სახით. წყალბადის ზეჟანგის, კბილების გათეთრებისათვის გამოყენების პირველივე ცდებიდან პაციენტებს აღენიშნებათ ჰიპერესთეზიის მოვლენები.

თუმცა ტექნოლოგიებმა ძალზედ წინ გადადგა ნაბიჯი და გათეთრების შემდგომი მგრძნობელობის საწინააღმდეგოდ შემუშავებულია სპეციალური დამცავი მარემინერალიზებელი გელები.

პაციენტმა უნდა იცოდეს, რომ თუკი გათეთრების დროს მას გაუჩნდა მგრძნობელობა (დენის დარტმის მაგვარი) კბილებზე, მან უნდა უმალვე უნდა აცნობოს მკურნალ სტომატოლოგს. გათეთრების სისტემის სწორად შერჩევის შემთხვაში, მომატებული მგრძნობელობის, დათხელებული მინანქრის მქონე პაციენტებიც კი ჰიპერესთეზიის გარეშე იტარებენ პროცედურებს.

მაშ, კბილების გათეთრება – უმტკივნეულო პროცედურაა, თქვენი სტომატოლოგის მიერ სწორად შერჩეული მათეთრებელი სისტემის შემთხვევაში.

Read Full Post »

როგორ ფიქრობთ ჰოლივუდის მსახიობების თვალისმომჭრელი ღიმილი და კბილების სილამაზე ბუნებისგანაა? ძალზე ხშირად თეთრი კბილები და კბილთა სწორი წყობა – სტომატოლოგების სანიმუშო ოსტატობის შედეგია. ასეთია შოუ-ბიზნესის კანონები, რომ მიიღო სამუშაო უნდა გქონდეს შესაბამისი იერსახე, თამამი ღიმილი და იდეალური გარეგნობა. არაფერი ისე არ წარმოადგენს ჯანმრთელობისა და წარმატების სიმბოლოს, როგორც შესანიშნავი თეთრი ღიმილი.

ლოს-ანჯელესის წამყვანი კოსმეტიკური-სტომატოლოგი ექიმი დოფმანი ამბობს, რომ პირველი რასაც ბრიტანელი მსახიობები აკეთებენ ჰოლივუდში გადაღებებზე ჩამოსვლისას – მიდიან სტომატოლოგთან კბილების რესტავრაციაზე. წარმატებულმა მსახიობმა და რეჟისორმა ჯორჯ ქლუნიმაც მიმართა სპეციალისტს რათა აღმოეფხვრა მისი ღიმილის ნაკლოვანებები. ხოლო სექ-სიმბოლო ტომ კრუზმა 40 წლის ასაკში გაისწორა კბილები, მხოლოდ ამის შემდეგ გახდა მისი ღიმილი გულწრფელი და თამამი.

ცნობილი მსახიობი და ლამაზმანი დემი მური და ტომ-მოდელი სინდი კროუფორდი სრულიად დაუფარავად ატარებდნენ ბრეკეტებს. მომღერალი და მსახიობი, ოსკარის მფლობელი შერი ჟურნალ „People“-ს გადაღებებზე ბრეკეტებით წარსდგა, ამ დროს იგი მკურნალობის კურსს გადიოდა ექიმ-ორთოდონტთან. ძალიან ბევრი მსახიობი დაუღალავად იბრძოდა საკუთარი იდეალური ღიმილისათვის. მათ შორისაა ჯულია რობერტსიც, ბუნებამ იგი დააჯილდოვა კბილთა ცუდი დგომით, მას საკმაო ხანი მოუწია ბრეკეტების ტარება, მაგრამ დღეისათვის მისი ღიმილი პოპულარობით მეორე ადგილზეა. ყველაზე ლამაზი ღიმილი კი მსახიობ ჰოლი ბერის აქვს, იგი პირველ ადგილზეა ამ ნომინაციაში.

ისეთ ვარსკვლავებს კი როგორიცაა არნოლდ შვარცნეგერი, ელტონ ჯონი და მადონა შეუძლიათ თავს უფლება მისცენ ჰქონდეთ ისეთი მცირედი ნაკლი, როგორიცაა ღარი წინა კბილებს შორის. ეს ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული ნაკლია, რომელიც მილიონობით ღიმილს უქმნის პრობლემას. სტომატოლოგები მას დიასთემას უწოდებენ. ღარი საჭრელებს შორის შეიძლება უამრავი მიზეზის გამო გაჩნდეს, დღეისათვის მისი დაფარვის უამრავი საშუალება არსებობს. მაგრამ ბევრს არც აწუხებს ეს მცირე ნაკლი, პირიქით მას საკუთარ მარგალიტად მიიჩნევენ. მაგალითად ლამაზმანმა ბრიჯიტ ბარდომ და ლეგენდარულმა ჯეინ ბირკინმა მოიწყვეს

მშვენიერი კარიერა, ხოლო დიასთემამ მათ გარკვეული შარმი შესძინა. შოუ-ბიზნესის მოდელები ლარა სტოუნი და ჯორჯია მეი არც აპირებენ ამ ბუნებრივი ნაკლის მოშორებას, თვლიან რა, რომ ჰოლივუდის ღიმილი მათ ინდივიდუალურობას ხელს უშლის. მსოფლიოს ხალხთა თქმულებებში, ადამიანი რომელსაც წინა კბილებს შორის სივრცე აქვს მდიდარი და ბედნიერია. ლორენ ჰატონმა, ვანესა პარადიმ, ეშლი სმიტმა, ანა პაკუინმა და კონდოლისა რაისმა წარმატებსაც მიაღწიეს და მშვენიერი კარიერაც გაიკეთეს. მათი შესანიშნავი ღიმილის საიდუმლოება კბილების ჯანმრთელობაშია. ხოლო კბილების ჯანმრთელობისათვის, მათ მოვლა ესაჭიროებათ.

Read Full Post »

თანამედროვე პროთეზები წარმოადგენენ ფუნქციურ, ესთეტიურ და საკმაოდ გამძლე კონსტრუქციებს. პროთეზების დამზადებისათვის გამოიყენება ინოვაციური ტექნოლოგიები – სამგანზომირებიანი მოდელირება, მიკროიმპულსური არგონის შედუღება აპარატურული წნეხვა და სხვა. პროთეზების დამზადების ხარისხი ბევრს სხვადასხვა ფაქტორზეა დამოკიდებული, მათ შორისაა კბილის ტექნიკოსის და ექიმი-სტომატოლოგის კვალიფიკაცია, მასალებისა და დანადგარების ხარისხი, ბაზისის სათანადო მორგება.

მაშინაც კი როდესაც დამზადების ყველა სტანდარტი დაცულია, პროთეზის დაზიანებისაგან დაზღვეული არავინაა, აუცილებელია პროთეზების მოვლა და სტომატოლოგის ყველა რეკომენდაციის შესრულება. მაშინ კი უნდა ვიმედოვნოთ, რომ კონსტრუქცია დიდხანს გაძლებს.

სტატისტიკური მონაცემებით აკრილის პროთეზების ტარების პირველ წელს მის შესაკეთებლად პაციენტების 15% მიმართავს ექიმს. ხოლო თანამედროვე კონსტრუქციების შემთხვევაში ეს რიცხვი 8-10%-ია.

კბილის პროთეზები ტყდება შემდეგი მიზეზებით:

–         ზედმეტი დატვირთვა;

–         ტრავმა;

–         კბილებსა და ბაზის შორის ცუდი შეერთების შემთხვევაში (თავიდანვე არასწარად შესრულებული სამუშაო);

–         პროთეზის არასწორი ან სრული მოუვლელობა.

პროთეზის დაზიანების შემთხვევაში უნად მოიქცეთ შემდეგნაირად: პირველ რიგში მიმართეთ თქვენს მკურნალ ექიმს. ექიმი შეაფასებს დაზიანების ხარისხს, გეტყვით შესაძლებელია თუ არა მისი შეკეთება. პროთეზის შეკეთება ტარდება სპეციალურ სატექნიკო ლაბორატორიაში. შეკეთებას საშუალოდ 1-2 დღე ესაჭიროება, ახლის დამზადების შემთხვევაში დრო განისაზღვრება ერთი კვირით. უნდა აღინიშნოს ის ფაქტიც, რომ საშუალოდ პროთეზის საგარანტიო მომსახურება დაახლოებით 1 წელს შეადგენს (გააჩნია კლინიკას).

თუკი სხვადასხვა მიზეზის გამო დაკარგეთ საყრდენი კბილი, რომელზეც ფიქსირებული იყო პროთეზი, ლაბორატორიაში შესაძლებელია პროთეზზე კბილის დამატება.

უნდა გახსოვდეთ, რომ კბილის პროთეზი წარმოადგენს თქვენი ჯანმრთელობის ნაწილს, ასევე მას შეუძლია საუბრის, ღეჭვითი ფუნქციის და ესთეტიკის აღდგენა. ორთოპედიული კონსტრუქცია – თქვენი ახალი კბილებია, რომლებიც პირველ რიგში საჭიროებენ მიჩვევას, აგრეთვე საფუძვლიან მოვლას. სწორი მოვლა და ჰიგიენა ახანგრძლივებს პროთეზის მოხმარების ვადას.

ძირითადი რეკომენდაციები და რჩევები:

–         სტომატოლოგის დახმარებით ისწავლეთ ორთოპედიული კონსტრუქციის მოხსნა დამაგრება.

–         თავდაპირველად ეცადეთ წინა კბილებით არაფერი არ მოკბიჩოთ, საკვები დაღეჭეთ გვერდითი კბილებით (ეცადეთ ყველაფერი დაჭრათ წვრილად გამორიცხეთ მაგარი საკვები);

–         გაიხეხეთ კბილები მინიმუმ ორჯერ დღეში. ხოლო ყოველი საკვების მიღების შემდეგ კარგად გარეცხეთ პროთეზი გამდინარე წყლით, იგი მუდამ სუფთა უნდა იყოს;

–         ნუ ეცდებით თქვენით რაიმე ცვლილება შეიტანოთ პროთეზში;

–         პროთეზის დეზინფექციისათვის გამოიყენეთ სპეციალური წყალში ხსნადი ტაბლეტები.

–         წელიწადში 2-ჯერ პროფილაქტიკის მიზნით აუცილებლად მიაკითხეთ თქვენს სტომატოლოგს;

ეს რჩევები დაგეხმარებათ არა მარტო დიდი ხნით შეინარჩუნოთ პროთეზი არამედ გაახანგრძლივებს თქვენი სხეულის ჯანმრთელობას.

Read Full Post »

ეს საკითხი პროფესიული სტომატოლოგიური ხედვის გარეშე ძნელი გადასაჭრელია. რადგან იმპლანტაცია შედარებით უფრო მეტ დანახარჯებს მოითხოვს ფინანსების, ასევე დროისა და ენერგიის, როგორც ექიმის ასევე პაციენტის მხრიდან, ხოლო მისი ჩატარების ადექვატურობა პირდაპირაა დამოკიდებულია კონკრეტულ სიტუაციაზე.

კბილების პროთეზირების ჩვენებებს სურვილის არსებობისას მიეკუთვნება ყველა შემთხვევა თუ არ არის მისი გაკეთების რაიმე უკუჩვენება. იმპლანტაციის ჩვენებების და უკუჩვენებების დადგენა ხდება ანამნეზის და გამოკვლევების საფუძველზე, ასევე პაციენტის ფსიქო-ემოციური მდგომარეობის შეფასების შემდეგ.

იმპლანტაციის ჩვენებებია:

 • კბილთა რკალის ერთეული დეფექტები (გვერდზე მდგომი, მეზობელი კბილების პრეპარირების გარეშე);
 • კბილთა რკალის ჩართული დეფექტები (კბილთა დეფექტის გარშემომყოფი კბილების პრეპარირების გარეშე);
 • კბილთა რკალის ბოლოს არსებული დეფექტები (საშუალებას იძლევა ჩატარდეს მოუხსნელი პროთეზირება);
 • კბილების სრული უქონლობა (საშუალებას იძლევა ჩატარდეს მთლიანი მოუხსნელი პროთეზირება ან მოსახსნელ პროთეზს უქმნის მაქსიმალურ ფიქსაციას).

დენტალური იმპლანტაციის აბსოლუტური უკუჩვენებები:

 • ორგანიზმის ქრონიკული დაავადებები (ტუბერკულოზი, რევმატიული დაავადება, შაქრიანი დიაბეტი, პირის ღრუს ლორწოვანი გარსის დაავადებები და სხვა);
 • სისხლისა და სისხლმბადი ორგანოების დაავადებები;
 • ძვლოვანი სისტემის დაავადებები, რომლებიც ამცირებენ მის რეგენერაციას;
 • ცენტრალური და პერიფერიული ნერვული სისტემის დაავადებები.
 • ავთვისებიანი სიმსივნეები სპეციალური თერაპიის ჩატარებისას და გარკვეული პერიოდი ჩატარების შემდგომ.

დენტალური იმპლანტაციის შედარებითი უკუჩვენებები:

 • პაროდონტიტი (მწვავე და ქვემწვავე ფორმები);
 • პათოლოგიური თანკბილვა და კბილების მომატებული ცვეთა;
 • პირის ღრუს ცუდი ჰიგიენა და მისი გაუმჯობესების არანაირი ნიშანწყალი.
 • სიმსივნისმაგვარი და სიმსივნური წარმონაქმნები პირის ღრუში და ყბებზე;
 • სხეულის სხვა ადგილებში ლითონის იმპლანტების არსებობა (კირშნერის სპიცები, მინიფირფიტები, ლითონის ნაკერები, ხელოვნური სახსრები, გულის სარქველი, კარდიოსტიმულატორი და სხვა);
 • საფეთქელ-ქვედა ყბის დაავადებები;
 • ბრუქსიზმი (ქვეცნობიერად ყბების მოჭერა ან კრაჭუნი, განსაკუთრებით ძილში);
 • ყბის ძვლების ანატომიური თავისებურებები, რაც გამორიცხავს იმპლანტის მოთავსებას (ძვლის ატროფია, რეტენირებული კბილები, წიაღები და სხვა), რაც მოითხოვს წინამდებარე ძვლის აღდგენად ოპერაციებს.
 • დროებით უკუჩვენებად გვევლინება ფეხმძიმობა და ლაქტაცია.

იმპლანტაციის სოციალური უკუჩვენებები

 • საკუთარი ჯანმრთელობის მიმართ დაუდევარი მიდგომა, ნიკოტინი, ალკოჰოლის ხშირი მოხმარება, არარეგულარული კვება, დიდი რაოდენობით ყავის მიღება.
 • პროფესიული საქმიანობის თავისებურებები – მძიმე ფიზიკური დატვირთვები, სპორტის ექსტრემალური და ტრავმული სახეები.

Read Full Post »

დღეისათვის სხვადასხვა მიზეზების და გამო, მათ შორის ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუარესებით შეინიშნება ალერგიული პაციენტების ზრდა. ალერგიით დაავადებულები ვერ იტანენ სხვადასხვა სუნს, პროდუქტებს, წამლებს, ცხოველებს, მტვერს და სხვა. შედეგად ალერგიული რექცია ვლინდება: შეშუპებით, ჭინჭრის ციებით, ლორწოვანი და კანის საფარველის ქავილით, ცემინებით, ცრემლდენით და თავის ტკივილით.

ექიმ-სტომატოლოგებს ძალზედ ხშირად უწევთ ალერგიით დაავადებული პაციენტების მკურნალობა. მნიშვნელოვანია ასეთი პაციენტისათვის სწორად შეირჩეს ანესთეტიკი, სამკურნალო პრეპარატები, რომლებიც არ იწვევენ ალერგიულ რეაქციებს.

თანამედროვე სტომატოლოგიური მკურნალობა წარმოუდგენელია ანესთეზიის გარეშე. მაგრამ უნდა გვახსოვდეს იმ გართულებების შესახებ, რაც ერთი შეხედვით ამ უწყინარ მანიპულაციას შესაძლოა მოჰყვეს. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული გართულება ალერგიული რეაქციაა. როგორ დავიცვათ ექიმი და პაციენტი ამ უსიამოვნო გართულებისაგან?

დღეისათვის ენდოდონტიამ (კბილის ფესვების მკურნალობა) მნიშვნელოვან მიღწევებს მიაღწია და ყველაზე რთული ამოცანების გადაჭრაც შესძლო. ხელის იარაღებით დაწყებული და მბრუნავი ინსტრუმენტებით დამთავრებული ენდოდონტიური მკურნალობა წარმოუდგენელი იყო და არის ანესთეზიის გარეშე. მეტიც სპეციალური ანესთეტიკების წარმოება ნაკარნახები იყო ენდოდონტიური მკურნალობიდან გამომდინარე. მიუხედავად  სტომატოლოგის არსენალში არსებული ანესთეტიკების ფართო არჩევანისა, მას ყოველთვის არ შეუძლია მათი გამოყენება. ხშირად ასეთ წინააღმდეგობას პაციენტის ალერგიული ანამნეზი ქმნის. ამიტომ ექიმმა სწორად უნდა შეაფასოს არსებული სიტუაცია და ახსოვდეს ის პასუხისმგებლობა, რომელსაც იგი იღებს.

მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის მონაცემებით, მედიკამენტოზური ალერგია აღენიშნება ჯანმრთელი მოსახლეობის 2%-ს, ეს რიცხვი მატულობს 17% იმ პირებში, რომლებიც ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში ღებულობენ სხვადასხვა სამკურნალო პრეპარატებს. ალერგიული ანამნეზის მქონე პაციენტების რიცხვი საკმაოდ დიდია და ყოველწლიურად იზრდება. არსებული მდგომარეობიდან გამომდინარე სტომატოლოგს უნდა შეეძლოს ალერგიული რეაქციის განვითარების პროგნოზირება და მისი დროული დიაგნოსტირება. სამწუხაროდ სტომატოლოგების უმრავლესობას არ ააქვს წარმოდგენა მედიკამენტოზური ალერგიის დიაგნოსტირების წესებზე და ეტაპებზე, ხოლო ანამნეზის შეგროვებისას მხოლოდ რამოდენიმე კითხვით თუ შემოიფარგლებიან. იგივე შეიძლება ითქვას პაციენტებზეც, რომლებსაც ეზარებათ „ზედმეტი“ ლაპარაკი და სინჯების კეთება. პასუხი ყოველთვის მარტივია: „მიდი გაუკეთე, რა უნდა მოუვიდეს“.

ანამნეზში არსებული ალერგიული რეაქციების აღმოჩენის შემდეგ, ბევრი სტომატოლოგი იწყებს სხვადასხვა ანესთეტიკებით სინჯების გაკეთებას. როგორც წესი არ ითვალისწინებს რა უკუჩვენებებს და საფრთხეში აგდებს პაციენტის სიცოცხლეს და ჯანმრთელობას. არსებობენ ავადმყოფები, რომელთა შველაც შეუძლებელია, მაგრამ არ არსებობენ ისეთები, რომელთაც ვერ ავნებ (E.C. Lambert). აღნიშნულ საკითხს, რომ სერიოზულად და პასუხისმგებლობით მიუდგეთ ალერგიული რეაქციების განვითარების პროგნოზირება და დიაგნოსტიკა უნდა მოხდეს თანმიმდევრობით, მკაცრი კრიტერიებით და უმჯობესია სპეციალიზირებულ დაწესებულებაში.

ალერგიული რეაქციის განვითარების პირველადი პროგნოზი

ასეთი პროგნოზი ეფუძნება საფუძვლიანად შეგროვილ ალერგიულ ანამნეზს. მის საფუძველზე ექიმი აკეთებს დასკვნას პაციენტის ალერგიული რეაქციებისადმი წანასწარგანწყობაზე. ალერგიული ანამნეზის ყოველი შეკითხვა ექიმს უნდა აძლევდეს კონკრეტულ ინფორმაციას, სტომატოლოგის მთავარი ამოცანაა გაარკვიოს:

 • თუ შეიძლება პაციენტს გაუკეთდეს ადგილობრივი ანესთეტიკი დამატებით გამოკვლევის გარეშე;
 • საჭიროა თუ არა პაციენტის გაგზავნა ლაბორატორიულ დიაგნოსტიკაზე.

Read Full Post »

პერიოდონტიტისა და უხარისხოდ ნამკურნალები კბილის ყველაზე ხშირი გართულება – ხვრელარხია.

ხვრელარხი ყველაზე ხშირად ვითარდება პერიოდონტიტის მაგრანულირებელი ფორმის დროს, როდესაც გრანულაციური ქსოვილის ზრდა იწვევს დეფექტის ფორმირებას, კბილის ირგვლივი ქსოვილების დაშლის ხარჯზე. დაახლოებით კბილის ფესვის საპროექციოდ ჩნდება ლორწოვანის დეფექტი და ვითარდება ხვრელარხი. იშვიათად მაგრამ მაინც ახერხებენ გრანულაციები ხვრელარხის ჩამოყალიბებას ლოყოს რბილ ქსოვილებში და სახეზე. ასე თანდათან შესაძლოა ჩამოყალიბდეს სახის კოსმეტიკური დეფექტი, რომლიდანაც დროდადრო იდენს ჩირქოვანი ექსუდატი.

ხვრელარხის ჩამოყალიბება ასევე მიუთითებს ადრე ჩატარებული მკურნალობის არაეფექტურობაზე, როდესაც დეფექტის დახურვის შემდეგ მიკროორგანიზმები აგრძელებენ კბილის დაშლას და იწვევენ ანთებას.

მიუხედავად იმისა, რომ ხვრელარხი პერიოდონტიტის განვითარების შედარებით დადებითი ვარიანტია (ანთებადი პროდუქტები გამოდის ხვრელარხიდან), მას საკმაოდ სერიოზული ყურადღება ესაჭიროება.

ხვრელარხის მკურნალობა არ ხდება ერთ სეანსში. ოდონტოგენური წარმოშობის ხვრელარხის მკურნალობა იწყება პერიოდონტიტის მკურნალობით, ხოლო პერიოდონტიტის მკურნალობა –  დაავადებული კბილით. ამისათვის ტარდება კბილის და არხის მექანიკური და

ანტისეპტიკური დამუშავება, შემდგომი დაბჟენით. დამატებითი მკურნალობის სახით ინიშნება ანტიბიოტიკები და ანტიჰისტამინური პრეპარატები. საკმაოდ ეფექტურია ჰიპერტონული (მარილიანი) სავლებები. ძირითადად გამოიყენება ჰიპერტონული აბაზანები, რომლებიც ხსნიან შესიებას და ამცირებენ ანთების ნიშნებს.

კბილის ადეკვატური მკურნალობის შემდეგ ხვრელარხი თავისით იხურება. თუმცა შესაძლოა ზედმეტი გრანულაციების მოშორებაც გახდეს საჭირო.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »